รายการข่าววันที่
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 13 items in 2 pages
รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕21/03/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว21/03/2023
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน21/03/2023
รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕20/03/2023
รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖20/03/2023
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕15/03/2023
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)08/03/2023
การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา07/03/2023
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)01/02/2023
ประกาศผลการสอบคักเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)16/12/2022

รายการวันที่
No records to display.


รายการประกาศวันที่
Data pager
Data pager
123
Page size:
PageSizeComboBox
select
 29 items in 3 pages
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารพักพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์22/12/2022
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง19/12/2022
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619/12/2022
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังอาคารพักพยาบาล17/11/2022
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารพักพยาบาล08/11/2022
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ พ.ศ.256608/11/2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30/08/2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับห้องคลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์16/08/2022
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256511/08/2022
 
 

เพจเฟสบุ๊คโรงพยาบาลดอนเจดีย์

ตารางการให้บริการ


ข้อมูลโรคต่างๆ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต
 โรคมะเร็ง  กระดูกและข้อ โรคอ้วน โรคหอบหืด